Berättelsernas kronologi

Robert E Howards berättelser om Conan utspelar sig inte nödvändigtvis i samma ordning som de skrevs och publicerades. Det är många som försökt att tolka den ordning som berättelserna utspelar sig i.

Miller/Clark/de Camp

Uppsatsen A Probable Outline of Conans career (1936) skrevs under Howards livstid av P. Schuyler Miller och John D. Clark. Howard fick granska ett utkast och gjorde några korrigeringar med kommentaren att dessa var ”ganska nära” hans egen bild av kronologin. Versionen med Howards kommentarer publicerades i The Hyborian Age (1938).

Senare har Miller och Clark reviderat kronologin i samarbete med L. Sprague de Camp för att ta hänsyn till fler Conan-berättelser, inklusive tidigare opublicerade berättelser av Howard och nyskrivna berättelser av andra författare.

Med tiden har dock många kommit att kritisera denna kronologi trots att den initialt fått Howards godkännande. Många berättelser skrivna efter Howards död har kommit att ”tvingas in” i den här kronologin och det har uppkommit direkta motsättningar som till exempel de Camp valt att utesluta när han bearbetat gamla berättelser för att få dem att stämma in i sin egen kronologi.

Robert Jordan

A Conan Chronology skrevs av Robert Jordan (1987) och var hans försök att skapa en ny kronologi som innefattade allt material som skrivits fram till dess. Han inlkuderade även femton av de första Conan-pasticher publicerade av Tor Books. han kronologi är starkt influerad av Miller/Clark/de Camp-kronologin men gör vissa avsteg från den för att passa in Tor-serien. Hans kronologi publicerades i Conan the Defiant av Steve Perry (1987).

William Galen Grey

Timeline of Conan’s Journeys (1997, rev. 2004), var William Galen Grays försök att skapa ”en kronologi av alla berättelser, både original och pastisch.” Den är framtagen efter en noggrann läsning av alla berättelser och bygger på de tidigare Miller/Clark/de Camp och Jordan-kronologierna. Där de tidigare kronologierna skiljer sig åt, antar Gray ibland den enes placering, ibland den andres, och avviker då och då från båda och han ger förklaringar till sina skäl för placeringen.

Joe Marek

Joe Mareks kronologi är begränsad till berättelser skrivna (eller utarbetade) av Howard. Även detta är i första hand en revidering av Miller/Clark/de Camp-traditionen. När han noterar Howards allmänna godkännande av Miller/Clark-kronologin, tenderar han att följa den om den inte motsäger berättelsernas interna bevis eller tvingar Conan in i vad han uppfattar som en ”galen resa” tvärs över den Hyborianska världen som inte kan vara trovärdig.

Dale Rippke

År 2003 publicerade Dale Rippke The Darkstorm Conan Chronology som var en helt reviderad kronologi. Han inkluderade endast de berättelser som var skrivna (eller utarbetade) av Howard. Han har inte tagit med berättelser som påbörjades av Howard men avslutats av någon annan författare. Rippke baserar sin kronologi på texterna såsom Howard skrev dem. Denna kronologi används som grund för berättelsernas ordning i Krönikan om Hyboria.

Läs med på engelska Wikipedia